Oferta:

Poradnictwo psychologiczne: pomoc psychologiczna małżeństwom i rodzinom w kryzysie. Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych i konfliktowych.
Poradnictwo pedagogiczne: wzmacnianie kompetencji rodzicielskich oraz wspomaganie rozwoju dzieci. Poradnictwo w zakresie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.

Poradnictwo prawno-psychologiczne: porady w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego (stwierdzenie nieważności małżeństwa z przyczyn natury psychicznej). Wspieranie w procesie rozeznawania. Pomoc w pisaniu skargi powodowej. Udzielanie wsparcia psychologicznego. Wskazanie adwokata kościelnego, dopuszczonego do występowania w sprawach o nieważność małżeństwa przed Sądem Kościelnym.
Poradnictwo medyczne: nauka metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera. Wspieranie małżeństw, które borykają się z problemem poczęcia potomstwa oraz tych, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą dopuścić do poczęcia dziecka, szukając przy tym zdrowej, bezpiecznej, ekologicznej i pewnej metody.


Sesja indywidualna

Czas: 50 minut
Cena: 130 zł

Sesja małżeńska, par

Czas: 80 minut
Cena: 180 zł

Zarezerwuj termin »

REGULAMIN

Foto: Freepik