Barbara Bratkowska
urodzona 12.05.1979 r w Rybniku.
Familiolog – specjalista ds. małżeństw i rodzin. Terapeuta TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – w drodze do certyfikacji) oraz praktyk Kids’ Skills. Trener TZA (Trening Zastępowania Agresji). Mediator pojednawczy. Terapeuta par. Praktyk RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania).
Specjalność: poradnictwo małżeńskie i rodzinne, mediacje pojednawcze, terapia par, terapia w nurcie TSR, terapia RTZ.

Doświadczony konsultant małżeńsko-rodzinny w obszarze medyczno-psychologicznym. Dyplomowany nauczyciel metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera (członek INER Polska).

Pierwsze zawody: dyplomowana opiekunka dziecięca (szkoła medyczna), następnie absolwentka pielęgniarstwa (w zawodzie pielęgniarki pracowała ok. 10 lat – w tym 8 lat jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna). Pracuje pod stałą superwizją. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie studiuje psychologię.

Bardziej pomocne jest patrzenie do przodu niż oglądanie się wstecz


Witaj!

Pozwól, że na początku powiem Ci czym się zajmuję.
Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Nauki o Rodzinie /Familiologia/ ze specjalnością:
I stopień – poradnictwo małżeńskie i rodzinne
II stopień – mediator i asystent rodziny
Studia – na obu specjalnościach – ukończyłam z oceną CELUJĄCĄ.

Jako familiolog prowadzę działalność interdyscyplinarną:
Poradnictwo psychologiczne: udzielam pomocy psychologicznej małżeństwom i rodzinom w kryzysie. Wspieram rodziny w trudnych sytuacjach życiowych i konfliktowych.
Poradnictwo pedagogiczne: pomagam wzmacniać kompetencje rodzicielskie oraz wspomagam rozwój dzieci. Ponadto prowadzę poradnictwo w zakresie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.
Działalność edukacyjną: szkolenia i kursy z obszaru psychologii małżeństwa i rodziny, komunikacji, seksualności małżeńskiej itp. oraz warsztaty dla rodziców.

Poradnictwo prawno-psychologiczne: porady w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego (stwierdzenie nieważności małżeństwa z przyczyn natury psychicznej). Pomoc w pisaniu skargi powodowej oraz pomoc w redagowaniu innych pism urzędowych. Ponadto: wspieranie w procesie rozeznawania oraz udzielanie wsparcia psychologicznego. Wskazuję gdzie dodatkowo szukać pomocy (wspólnota, kierownik duchowy, bezpłatne konsultacje w Sądzie Biskupim, w razie potrzeby wskazanie adwokata kościelnego, dopuszczonego do występowania w sprawach o nieważność małżeństwa przed Sądem Kościelnym itp.).
Poradnictwo medyczne: jako nauczyciel metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera pomagam małżeństwom, które borykają się z problemem poczęcia potomstwa oraz tym, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą dopuścić do poczęcia dziecka, szukając przy tym zdrowej, bezpiecznej, ekologicznej i pewnej metody.
Mediacje pojednawcze: pomagam w rozwiązywaniu sporów oraz konfliktów, by zapobiegać rozwodom. Celem mediacji pojednawczej jest pojednanie.
Trening Zastępowania Agresji (TZA): trening radzenia sobie z trudnymi emocjami dla osób indywidualnych i grup.

Jako praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR):
– prowadzę terapię w nurcie TSR dla osób indywidualnych
– prowadzę terapię dla par i małżeństw

Jako doradca życia rodzinnego:
– przygotowuję narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa (nauki przedmałżeńskie)
– prowadzę spotkania w ramach 3 spotkań w Poradni Życia Rodzinnego
– wspieram małżeństwa i rodziny w kryzysie


Wykształcenie:

UBiNS
PSYCHOLOGIA (studia jednolite magisterskie – na IV roku)

Uniwersytet Śląski
MAGISTER: NAUKI O RODZINIE (FAMILIOLOGIA)
Specjalność: mediator i asystent rodziny.
Tytuł pracy dyplomowej:
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) – współczesny model terapii krótkoterminowej.
Studia ukończone z oceną celującą.
DYPLOM Z WYRÓŻNIENIEM.


Uniwersytet Śląski
LICENCJAT: NAUKI O RODZINIE (FAMILIOLOGIA)
Specjalność: poradnictwo małżeńskie i rodzinne.
Przygotowanie pedagogiczne. Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.
Tytuł pracy dyplomowej:
Niedojrzałość psychiczna jako podstawa stwierdzenia nieważności małżeństwa (Kanon 1095 n.3 KPK).
Studia ukończone z oceną celującą.

Medyczne Studium Zawodowe
Tytuł zawodowy: Dyplomowana Pielęgniarka.

Liceum Medyczne
Tytuł zawodowy: Dyplomowana opiekunka dziecięca.


PSYCHOTERAPIA PAR

– Studium Psychoterapii Par – Katowicki Instytut Psychoterapii, 2024


Akredytowane szkolenia PSTTSR
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH

– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – I stopień Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 2021
– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – II stopień Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 2021
– Kids’Skills – Dam radę! I I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny! /Program pomagania dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych/Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 2021
– Narracje i rozwiązania /Terapia narracyjna/Centrum Rozwiązań, 2023
– Praca w oparciu o relacje w diadzie – terapia pary – Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 2024


RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA

– Racjonalna Terapia Zachowania – I stopień – Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania, 2024


Wybrane kursy i szkolenia:

INTERWENCJA KRYZYSOWA I POMOC PSYCHOLOGICZNA:
– Jak pracować z osobami, które doświadczyły okołoporodowej straty dziecka? – Dialog Szkoła Psychoterapii, 2024
– Jak pracować z pacjentami z problemem niepłodności? – Dialog Szkoła Psychoterapii, 2024
– Trening Zastępowania Agresji I i II stopnia- Soyer Centrum Szkoleniowe, 2023
– Zarządzanie emocjami i stresem – praktyczne metody i techniki „Psychodia” Centrum Badań i Usług Psychologicznych, 2023
– Praca z dziećmi doświadczającymi uchodźstwa i wojny – pod kierownictwem dr Ofry Ayalon, 2022
– Praca terapeutyczna z parą po zdradzieCentrum Terapii Lew-Starowicz, 2022
– Prewencja i ochrona dzieci przed wykorzystaniem seksualnym – Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2022
– Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie – Psychodia” Centrum Badań i Usług Psychologicznych, 2020
– Pomoc psychologiczna i prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem Komenda Wojewódzka Policji & Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2020

INNE:
– 7 przykazań rodziny – pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro
– Prawo dla psychologów i psychoterapeutów
– Kurs nauczycielski metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. J. Rötzera INER Polska
– Case study, ćwiczenia i symulacje w pracy z grupą – „Virtus” Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju
– Szkoły przeciwko wiktymizacji dzieci – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
– Archidiecezjalne Studium Rodziny