Barbara Bratkowska urodzona 12.05.1979 r w Rybniku.
Familiolog – specjalista ds. małżeństw i rodzin. Pracuje w nurcie terapeutycznym TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT). Certyfikowany praktyk metody pracy z dziećmi i młodzieżą Kids’ Skills – Dam radę! oraz metody pracy z rodzicami I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny! Posiada przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie. Instruktor praktycznej nauki zawodu. Doświadczony konsultant małżeńsko-rodzinny w obszarze medyczno-psychologicznym. Dyplomowany nauczyciel metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera (członek INER Polska). Pierwsze zawody: dyplomowana opiekunka dziecięca (szkoła medyczna), następnie absolwentka pielęgniarstwa (w zawodzie pielęgniarki pracowała ok. 10 lat – w tym 8 lat jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna). Pracuje pod stałą superwizją. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie studiuje mediacje rodzinne i psychologię.

Bardziej pomocne jest patrzenie do przodu niż oglądanie się wstecz

Witaj!
Pozwól, że na początku powiem Ci czym się zajmuję.
Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Nauki o Rodzinie /Familiologia/ ze specjalnością: poradnictwo małżeńskie i rodzinne.
Studia na tej specjalności ukończyłam z oceną CELUJĄCĄ.
Tytuł pracy dyplomowej: Niedojrzałość psychiczna jako podstawa stwierdzenia nieważności małżeństwa (Kanon 1095 n.3 KPK)


Jako familiolog prowadzę działalność interdyscyplinarną:
Poradnictwo psychologiczne: udzielam pomocy psychologicznej małżeństwom i rodzinom w kryzysie. Wspieram rodziny w trudnych sytuacjach życiowych i konfliktowych.
Poradnictwo pedagogiczne: pomagam wzmacniać kompetencje rodzicielskie oraz wspomagam rozwój dzieci. Ponadto prowadzę poradnictwo w zakresie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.
Poradnictwo prawne: porady w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz kanonicznego prawa małżeńskiego (stwierdzenie nieważności małżeństwa z przyczyn natury psychicznej). Pomoc w pisaniu skargi powodowej oraz pomoc w redagowaniu innych pism urzędowych.
Ponadto: wspieranie w procesie rozeznawania oraz udzielanie wsparcia psychologicznego. Wskazuję gdzie dodatkowo szukać pomocy (wspólnota, kierownik duchowy, bezpłatne konsultacje w Sądzie Biskupim, w razie potrzeby wskazanie adwokata kościelnego, dopuszczonego do występowania w sprawach o nieważność małżeństwa przed Sądem Kościelnym itp.).
Poradnictwo medyczne: jako nauczyciel metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera pomagam małżeństwom, które borykają się z problemem poczęcia potomstwa oraz tym, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą dopuścić do poczęcia dziecka, szukając przy tym zdrowej, bezpiecznej, ekologicznej i pewnej metody.
Działalność edukacyjną: szkolenia i kursy z obszaru psychologii małżeństwa i rodziny, komunikacji, seksualności małżeńskiej itp. oraz warsztaty dla rodziców.

Jako praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR):
– prowadzę Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach dla osób indywidualnych, par i małżeństw
– pracuję z dziećmi metodą terapeutyczną Kids’ Skills
– pracuję z młodzieżą metodą terapeutyczną Mission Possible (wiek 13+)
– prowadzę Akademię Rodziców, podczas której pracujemy m.in. na programie TSR – Jestem z Ciebie dumny!

Jako doradca życia rodzinnego:
– przygotowuję narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa (nauki przedmałżeńskie)
– prowadzę spotkania w ramach 3 spotkań w Poradni Życia Rodzinnego
– wspieram małżeństwa i rodziny w kryzysie


Ważniejsze kursy, szkolenia itp.:

 • Szkoły przeciwko wiktymizacji dzieci – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Prewencja i ochrona dzieci przed wykorzystaniem seksualnym – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Praca z dziećmi doświadczającymi uchodźstwa i wojny – pod kierownictwem dr Ofry Ayalon
 • Praca terapeutyczna z parą po zdradzieCentrum Terapii Lew-Starowicz
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – II stopień Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – I stopień Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Kids’Skills – Dam radę! I I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny! /Program pomagania dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych/Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Prawo dla psychologów i psychoterapeutów
 • 7 przykazań rodziny – pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro
 • Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie – Psychodia” Centrum Badań i Usług Psychologicznych
 • Pomoc psychologiczna i prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem Komenda Wojewódzka Policji & Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Kurs nauczycielski metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. J. Rötzera INER Polska
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – Centrum Kształcenia Zawodowego
 • Case study, ćwiczenia i symulacje w pracy z grupą – „Virtus” Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju
 • Archidiecezjalne Studium Rodziny