Barbara Bratkowska urodzona 12.05.1979 r w Rybniku.
Familiolog – specjalista ds. małżeństw i rodzin. Pracuje w nurcie terapeutycznym TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT). Certyfikowany praktyk metody pracy z dziećmi i młodzieżą Kids’ Skills – Dam radę! oraz metody pracy z rodzicami I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny! Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Doświadczony konsultant małżeńsko-rodzinny w obszarze medyczno-psychologicznym. Dyplomowany nauczyciel metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera (członek INER Polska). Pierwsze zawody: dyplomowana opiekunka dziecięca (szkoła medyczna), następnie absolwentka pielęgniarstwa (w zawodzie pielęgniarki pracowała ok. 10 lat – w tym 8 lat jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna). Pracuje pod stałą superwizją. Członek PSTTSR. Obecnie studiuje mediacje rodzinne.

Bardziej pomocne jest patrzenie do przodu niż oglądanie się wstecz

Witaj!
Pozwól, że na początku powiem Ci czym się zajmuję.
Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Nauki o Rodzinie /Familiologia/ ze specjalnością: poradnictwo małżeńskie i rodzinne.
Studia na tej specjalności ukończyłam z oceną CELUJĄCĄ.
Tytuł pracy dyplomowej: Niedojrzałość psychiczna jako podstawa stwierdzenia nieważności małżeństwa (Kanon 1095 n.3 KPK)


Jako familiolog prowadzę działalność interdyscyplinarną:
Poradnictwo psychologiczne: udzielam pomocy psychologicznej małżeństwom i rodzinom w kryzysie. Wspieram rodziny w trudnych sytuacjach życiowych i konfliktowych.
Poradnictwo pedagogiczne: pomagam wzmacniać kompetencje rodzicielskie oraz wspomagam rozwój dzieci. Ponadto prowadzę poradnictwo w zakresie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.
Poradnictwo prawno-psychologiczne: udzielam porad w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz kanonicznego prawa małżeńskiego (stwierdzenie nieważności małżeństwa z przyczyn natury psychicznej). Wspieram w procesie rozeznawania. Udzielam wsparcia psychologicznego. Wskazuję gdzie szukać pomocy (terapia, wspólnota, kierownik duchowy, bezpłatne konsultacje w Sądzie Biskupim itp.).
Poradnictwo medyczne: jako nauczyciel metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera pomagam małżeństwom, które borykają się z problemem poczęcia potomstwa oraz tym, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą dopuścić do poczęcia dziecka, szukając przy tym zdrowej, bezpiecznej, ekologicznej i pewnej metody.
Działalność edukacyjną: szkolenia i kursy z obszaru psychologii małżeństwa i rodziny, komunikacji, seksualności małżeńskiej itp. oraz warsztaty dla rodziców.

Jako praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR):
– prowadzę Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach dla osób indywidualnych, par i małżeństw
– pracuję z dziećmi metodą terapeutyczną Kids’ Skills
– pracuję z młodzieżą metodą terapeutyczną Mission Possible (wiek 13+)
– prowadzę Akademię Rodziców, podczas której pracujemy m.in. na programie TSR – Jestem z Ciebie dumny!

Jako doradca życia rodzinnego:
– przygotowuję narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa (nauki przedmałżeńskie)
– prowadzę spotkania w ramach 3 spotkań w Poradni Życia Rodzinnego
– wspieram małżeństwa i rodziny w kryzysie


Ważniejsze kursy, szkolenia itp.:

 • Praca terapeutyczna z parą po zdradzieCentrum Terapii Lew-Starowicz
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – II stopień Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – I stopień Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Kids’Skills – Dam radę! I I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny! Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
  (program pomagania dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych)
 • Prawo dla psychologów i psychoterapeutów
 • 7 przykazań rodziny – pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro
 • Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie – Psychodia” Centrum Badań i Usług Psychologicznych
 • Pomoc psychologiczna i prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem Komenda Wojewódzka Policji & Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Kurs nauczycielski metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. J. Rötzera INER Polska
 • Case study, ćwiczenia i symulacje w pracy z grupą – „Virtus” Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju
 • Archidiecezjalne Studium Rodziny