Barbara Bratkowska urodzona 12.05.1979 r w Rybniku.
Familiolog – specjalista ds. małżeństw i rodzin. Specjalista poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego. Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Pracuje w nurcie terapeutycznym TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT). Certyfikowany praktyk metody pracy z dziećmi i młodzieżą Kids’ Skills – Dam radę! oraz metody pracy z rodzicami I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny! Doświadczony konsultant małżeńsko-rodzinny w obszarze medyczno-psychologicznym. Dyplomowany nauczyciel metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera (członek INER Polska). Pierwsze zawody: dyplomowana opiekunka dziecięca (szkoła medyczna), następnie absolwentka pielęgniarstwa (w zawodzie pielęgniarki pracowała ok. 10 lat – w tym 8 lat jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna).

Bardziej pomocne jest patrzenie do przodu niż oglądanie się wstecz

Witaj!
Pozwól, że na początku powiem Ci czym się zajmuję.
Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Nauki o Rodzinie /Familiologia/ ze specjalnością: poradnictwo małżeńskie i rodzinne.
Studia na tej specjalności ukończyłam z oceną CELUJĄCĄ.
Tytuł pracy dyplomowej: Niedojrzałość psychiczna jako podstawa stwierdzenia nieważności małżeństwa (Kanon 1095 n.3 KPK)


Jako familiolog prowadzę działalność interdyscyplinarną:
Poradnictwo psychologiczne: udzielam pomocy psychologicznej małżeństwom i rodzinom w kryzysie. Wspieram rodziny w trudnych sytuacjach życiowych i konfliktowych.
Poradnictwo pedagogiczne: pomagam wzmacniać kompetencje rodzicielskie oraz wspomagam rozwój dzieci. Ponadto prowadzę poradnictwo w zakresie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.
Poradnictwo prawno-psychologiczne: udzielam porad w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz kanonicznego prawa małżeńskiego (stwierdzenie nieważności małżeństwa z przyczyn natury psychicznej). Wspieram w procesie rozeznawania. Pomagam w pisaniu skargi powodowej. Udzielam wsparcia psychologicznego. Wskazuję adwokata kościelnego, dopuszczonego do występowania w sprawach o nieważność małżeństwa przed Sądem Kościelnym.
Poradnictwo medyczne: jako nauczyciel metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera pomagam małżeństwom, które borykają się z problemem poczęcia potomstwa oraz tym, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą dopuścić do poczęcia dziecka, szukając przy tym zdrowej, bezpiecznej, ekologicznej i pewnej metody.
Działalność edukacyjną: szkolenia i kursy z obszaru psychologii małżeństwa i rodziny, komunikacji, seksualności małżeńskiej itp. oraz warsztaty dla rodziców.

Jako praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR):
– prowadzę Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach dla osób indywidualnych, par i małżeństw
– pracuję z dziećmi metodą terapeutyczną Kids’ Skills
– pracuję z młodzieżą metodą terapeutyczną Mission Possible (wiek 13+)
– prowadzę Akademię Rodziców, podczas której pracujemy m.in. na programie TSR – Jestem z Ciebie dumny!

Jako doradca życia rodzinnego:
– przygotowuję narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa (nauki przedmałżeńskie)
– prowadzę spotkania w ramach 3 spotkań w Poradni Życia Rodzinnego
– wspieram małżeństwa i rodziny w kryzysie


Ważniejsze kursy, szkolenia itp.:

W zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – II stopień (zaawansowany) – CTSR
  w trakcie
  TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą. TSR w relacji (para, małżeństwo, rodzina). Terapia uzależnień skoncentrowana na rozwiązaniach. Praca terapeutyczna z osobami doświadczającymi lęku. Osoby w kryzysie – samobójstwo i zachowania autodestrukcyjne. Praca w grupie w konwencji TSR. Zastosowanie TSR w obszarze problemów psychiatrycznych.
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – I stopień (podstawowy) – CTSR
  Założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Postawa Niewiedzy. Technika komplementowania. Rozmowa poza problemem. Kontakt z klientem. Formułowanie celów w relacji współpracy. Praca nad Preferowaną Przyszłością. Technika: Pytanie o cud. Wyjątki. Przeformułowania. Technika Skalowania. Informacja zwrotna w nurcie TSR. Zadania domowe dla klienta. Przebieg procesu terapeutycznego w relacji współpracy. Relacja narzekania. Relacja goszczenia.
 • Kids’Skills – Dam radę! I I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny! – CTSR
  Program pomagania dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych. „Dam radę” – praca z dziećmi od 3 do 12 lat. „Mission Possible” – praca z nastolatkami i nie tylko. „Kroki do odpowiedzialności” – praca z dzieckiem umożliwiająca wzięcie odpowiedzialności za swoje zachowanie. „Jestem z Ciebie dumny” – program pracy z rodzicami, opiekunami i nauczycielami, którzy pragną zwiększyć poziom kompetencji wychowawczych.

Inne:

 • Kurs: Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie
  Zadania interwencji kryzysowej. Wybrane modele interwencji kryzysowych. Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Jak rozmawiać z osobami w kryzysie – podstawy pomocy psychologicznej. Psychologia kryzysu. Emocje w kryzysie – techniki pracy z trudnymi emocjami. Trauma i stres pourazowy. Podstawy psychologii rozwoju i psychologii wychowania w rodzinie. Rodzaje i modele wsparcia społecznego.
 • Szkolenie: Pomoc psychologiczna i prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem Komenda Wojewódzka Policji & Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Postępowanie w kontakcie z osobą pokrzywdzoną. Procedury postępowania w przypadku osoby małoletniej/nieletniej. Wybrane aspekty postępowania w przypadku przemocy w rodzinie. Portret psychologiczny osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Mechanizmy psychologiczne dotyczące przemocy u osób dorosłych, w tym syndrom sztokholmski. Wskazówki praktyczne do budowania kontaktu z osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Praca w ośrodku pomocowym – doświadczenia i wyzwania.
 • Kurs nauczycielski metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. J. Rötzera
  Fizjologia cyklu miesiączkowego. Faza dojrzewania pęcherzyka. Jajeczkowanie. Faza ciałka żółtego. Działanie hormonów w cyklu miesiączkowym. Podstawowe reguły metody objawowo-termicznej. Karty obserwacji. Okres niepłodności przed jajeczkowaniem. Reguły dla kobiet początkujących. Reguły dla kobiet doświadczonych. Objawy okresu płodności. Okres niepłodności bezwzględnej. Interpretacja wykresów nietypowych. Okres po porodzie przy pełnym karmieniu piersią. Okres po porodzie przy niepełnym karmieniu dziecka. Okres premenopauzy. Cykle nieregularne. Po odstawieniu pigułki hormonalnej. Po usunięciu spirali wewnątrzmacicznej.
 • Studium Rodziny
  Etyka życia seksualnego. Psychologia małżeństwa i rodziny. Prawo małżeńskie. Podstawy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. Uzależnienia i sytuacje trudne w rodzinie. Podstawy psychoterapii. Sytuacje zagrażające prawidłowemu rozwojowi dziecka. Teologia małżeństwa i rodziny. Pedagogika rodziny. Poradnia życia rodzinnego w praktyce.
 • Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo rodzinne
  M.in.: Planowanie i realizacja opieki nad chorym w domu. Organizacja systemu wsparcia rodziny z chorym psychicznie, w obliczu samobójstwa, katastrofy lub klęski żywiołowej. Interwencja i udział w procedurze interdyscyplinarnej. Stosowanie psychoterapeutycznych form kontaktu z chorym i jego rodziną. Współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji, psychoterapii i socjoterapii. Komunikacja w ramach procesu terapeutycznego. Profilaktyka. Promocja zdrowia. Edukacja zdrowotna. Przygotowanie chorego i rodziny do śmierci i żałoby.