Zapraszam Was jeśli:

 • potrzebujecie pomocy w rozwiązywaniu problemów
 • przeżywacie kryzys
 • chcecie ożywić swoje relacje
 • efektywnie komunikować się
 • nauczyć się przeformułowywać oceny i krytykę na język uczuć i potrzeb – NVC (Nonviolent Communication, Porozumienie bez Przemocy)
 • doświadczyliście zdrady
 • chcecie poradzić sobie z silnymi emocjami
 • potrzebujecie wsparcia w procesie przebaczania
 • chcecie odbudować bezpieczną więź i zaufanie
 • stoicie na rozdrożu i potrzebujecie obiektywnie spojrzeć na daną trudność z dystansu, nim podejmiecie ostateczną decyzję

Przeciwwskazania:

 1. Uzależnienia.
  Od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Ponadto hazardu, gier komputerowych, pornografii, seksu, mediów społecznościowych: Instagram itp. Zalecana terapia indywidualna, która jest kluczowa dla odzyskania poczucia własnej tożsamości oraz niezbędna w budowaniu relacji. Terapię indywidualną zaleca się nie tylko osobom uzależnionym, ale również ich współuzależnionym partnerom/współmałżonkom.
 2. Przemoc.
  W przypadku występowania przemocy rekomendowane jest zgłoszenie się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W przypadku, gdy poczucie bezpieczeństwa jest obniżone z powodu zachowania partnera lub partnerki, nie zaleca się przeprowadzania terapii par. Terapii par nie podejmuje się, gdy aktualnie prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”.
 3. Choroba psychiczna, głębokie zaburzenia emocjonalne.
  Jeśli jedno z partnerów zmaga się z problemem zdrowia psychicznego, sugerowane jest skorzystanie z terapii indywidualnej.
 4. Brak zgody na terapię jednego z partnerów.
  Jeśli jedna z osób w związku wyraża chęć uczestnictwa w psychoterapii, a druga osoba stanowczo się temu sprzeciwia – terapia zazwyczaj jest nieskuteczna. Warto w tej sytuacji rozważyć podjęcie terapii indywidualnej. Czasem zmiana jednego partnera wpływa na zmianę drugiego i motywuje go do podjęcia wspólnej terapii. Warto jednak podkreślić, że taka sytuacja jest możliwa, ale niekoniecznie pewna.
 5. Prowadzenie podwójnego życia.
  Zaangażowanie jednego z partnerów w związek pozamałżeński. Kiedy jeden partner lub oboje pozostają w podwójnych związkach i nie chcą z żadnego zrezygnować. W przypadku zdrady, warunkiem podjęcia terapii jest całkowite zerwanie relacji z osobą – z którą dopuszczono się zdrady.
 6. Podjęcie decyzji o rozwodzie.
  Jeśli jedno z partnerów lub oboje podjęli już decyzję o rozwodzie (niezależnie od tego, czy złożyli pozew rozwodowy w sądzie, czy też nie). Zalecane mediacje rodzinne.

Zastrzeżenia:

 1. Terapia dla małżeństw i par może czasami ujawnić osobiste trudności jednego z partnerów, aktywując u niego długotrwały konflikt psychiczny. W takim przypadku zalecane jest zakończenie terapii par i zachęcenie takiej osoby do podjęcia indywidualnej psychoterapii.
 2. Zaleca się, aby terapię wstrzymać lub zakończyć, gdy po okresie początkowym, terapia zatrzymuje się w martwym punkcie. Partnerzy działają na siebie destrukcyjnie, nie wykazują motywacji do zmiany relacji, są zajęci sobą na tyle, że nie potrafią słuchać drugiej osoby. Skupiają się na omawianiu swoich osobistych problemów zamiast na wspólnych relacjach.


Terapia małżeńska i terapia par
(do wyboru: spotkania w gabinecie lub online)

Spotkania co 2 tygodnie

Czas: 80 minut
Cena: 250 zł

Zarezerwuj termin »

REGULAMIN

Foto: pl.freepik.com