Konsultacja

Spotkanie podczas, którego zapoznamy się z Twoim problemem, wskażemy ścieżkę pomocy lub innego specjalistę.

WIĘCEJ »
Poradnictwo

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób, które doświadczają problemów małżeńskich i rodzinnych.

WIĘCEJ »
Terapia indywidualna

Terapia w nurcie TSR dzięki, której znajdziesz najbardziej optymalne rozwiązania dla sytuacji, w której się znalazłeś.

WIĘCEJ »
Terapia par i małżeństw

Terapia w nurcie TSR z elementami NVC, dzięki której przeformujemy oceny i krytykę na język uczuć i potrzeb, by znaleźć rozwiązania dla sytuacji, w której się znaleźliście.

WIĘCEJ »
Terapia dzieci i młodzieży

Kids’ Skills – metoda pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Pomaga dzieciom w przezwyciężaniu problemów z emocjami i zachowaniem.

WIĘCEJ »

Terapia on-line

Terapia on-line, dzięki której znajdziesz rozwiązania, dla sytuacji, w której się znalazłeś. Możesz łączyć się z nami z dowolnego miejsca zamieszkania – również zza granicy.

WIĘCEJ »
Jestem z Ciebie dumny!

Szkoła dla rodziców, opiekunów oraz nauczycieli, którzy pragną zwiększyć poziom kompetencji wychowawczych i poznać skuteczne narzędzia komunikacji.

WIĘCEJ »
Warsztaty i szkolenia

Akademia Małżeństw. Psychologia małżeństwa i rodziny. Akademia Planowania Rodziny. Akademia Kobiecości. Akademia Rodziców i wiele innych …

WIĘCEJ »
Dyżury w Poradni Rodzinnej

Poradnia Rodzinna. Poradnia Małżeńsko-Rodzinna. Poradnia dla narzeczonych.
ul. Graniczna 26
40-018 Katowice

 WIĘCEJ » 

Foto: pl.freepik.com, pressfoto – pl.freepik.com, yanalya – pl.freepik.com, Freepik