510 osób na 772 decyduje się na małżeństwo sakramentalne, ponieważ uważa je za trwałe

Ks. Jacek Goleń w roku 2012 przeprowadził badania na temat motywów zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Badania przeprowadzono na terenie 13 diecezji w miesiącach: maj – czerwiec. Grupę badawczą stanowiły pary narzeczonych, które brały udział w katechizacji przedmałżeńskiej i przedślubnej. Próba badawcza składała się z 772 osób czyli 386 par, przygotowujących się do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Przedstawiamy …

Studia: Familiologia (Nauki o Rodzinie)

Familiologia (Nauki o Rodzinie) – studia interdyscyplinarne I i II stopnia. Rodzina stanowi centrum życia większości ludzi, jest najważniejszą i podstawową komórką społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. Życie rodzinne jak każdy inny aspekt życia społecznego zmieniało się, zmienia się i będzie się zmieniać. Małżeństwa i rodziny przechodzą w obecnych czasach przez trudny i …

Zasady i instrukcja przygotowania do sakramentu małżeństwa

Coraz częściej spotykamy się z atrakcyjnymi kursami świeckimi dla narzeczonych, na których poruszane są aspekty psychologiczne oraz zasady dobrej komunikacji w małżeństwie. Warto jednak wiedzieć, że certyfikaty i świadectwa, wydawane przez instytucje i firmy, organizujące tego rodzaju warsztaty nie są honorowane w Kościele. Osoby, które chcą zawrzeć Sakramentalny związek małżeński (ślub kościelny), powinny ukończyć nauki …