Profilaktyka i psychoedukacja – to narzędzia, dzięki którym chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Naszym celem jest przekazywać wiedzę na temat funkcjonowania małżeństwa w różnych fazach jego cyklu, kształtować świadomość i postawę proaktywną, rozwijać umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz wzmacniać więź małżeńską.


Ona:

BarbaraBasia Bratkowska – założyciel i pomysłodawca
Rocznik: 1979
Doradca życia rodzinnego. Certyfikowany praktyk metody pracy z dziećmi i młodzieżą Kids' Skills – Dam radę! oraz metody pracy z rodzicami I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny! Doświadczony konsultant małżeńsko-rodzinny w obszarze medyczno-psychologicznym. Dyplomowany nauczyciel metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera (członek INER Polska) – pomaga m.in. małżeństwom, które borykają się z problem poczęcia potomstwa. Pierwszy zawód: dyplomowana opiekunka dziecięca (szkoła medyczna), następnie absolwentka pielęgniarstwa (w zawodzie pielęgniarki pracowała ok. 10 lat – w tym 8 lat jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna). Szkoleniowiec i instruktor praktycznej nauki zawodu. Umiejętności trenerskie szlifowała we własnej firmie szkoleniowej 7 Niebo (od 2011r). Przyszła familiolog (specjalista ds. małżeństw i rodzin), o specjalności: poradnictwo małżeńskie i rodzinne + specjalność nauczycielska: wychowanie do życia w rodzinie (ukończenie studiów 06.2021 r).

Ważniejsze kursy, szkolenia itp.:

W zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – I stopień – CTSR (70 godzin) – w trakcie.
  Założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Postawa Niewiedzy. Technika komplementowania. Rozmowa poza problemem. Kontakt z klientem. Formułowanie celów w relacji współpracy. Praca nad Preferowaną Przyszłością. Technika: Pytanie o cud. Wyjątki. Przeformułowania. Technika Skalowania. Informacja zwrotna w nurcie TSR. Zadania domowe dla klienta. Przebieg procesu terapeutycznego w relacji współpracy. Relacja narzekania. Relacja goszczenia.
 • Kids’Skills – Dam radę! I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny! – CTSR (30 godzin).
  Program pomagania dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych. Metody opracowane przez psychiatrę dr Bena Furmana. „Dam radę” – praca z dziećmi od 3 do 12 lat. „Mission Possible” – praca z nastolatkami i nie tylko. „Kroki do odpowiedzialności” – praca z dzieckiem, umożliwiająca wzięcie odpowiedzialności za swoje zachowanie. „Jestem z Ciebie dumny” – metody pracy z rodzicami, opiekunami i nauczycielami, którzy pragną zwiększyć poziom kompetencji wychowawczych.

Inne:

 • Kurs: Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie (40 godzin).
  Zadania interwencji kryzysowej. Wybrane modele interwencji kryzysowych. Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Jak rozmawiać z osobami w kryzysie – podstawy pomocy psychologicznej. Psychologia kryzysu. Emocje w kryzysie – techniki pracy z trudnymi emocjami. Trauma i stres pourazowy. Podstawy psychologii rozwoju i psychologii wychowania w rodzinie. Rodzaje i modele wsparcia społecznego.
 • Szkolenie: Pomoc psychologiczna i prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem (10 godzin).
  Postępowanie w kontakcie z osobą pokrzywdzoną. Procedury postępowania w przypadku osoby małoletniej/nieletniej. Wybrane aspekty postępowania w przypadku przemocy w rodzinie. Portret psychologiczny osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Mechanizmy psychologiczne dotyczące przemocy u osób dorosłych, w tym syndrom sztokholmski. Wskazówki praktyczne do budowania kontaktu z osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Praca w ośrodku pomocowym – doświadczenia i wyzwania.
 • Kurs nauczycielski metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. J. Rötzera (40 godzin).
  Fizjologia cyklu miesiączkowego. Faza dojrzewania pęcherzyka. Jajeczkowanie. Faza ciałka żółtego. Działanie hormonów w cyklu miesiączkowym. Podstawowe reguły metody objawowo-termicznej. Karty obserwacji. Okres niepłodności przed jajeczkowaniem. Reguły dla kobiet początkujących. Reguły dla kobiet doświadczonych. Objawy okresu płodności. Okres niepłodności bezwzględnej. Interpretacja wykresów nietypowych. Okres po porodzie przy pełnym karmieniu piersią. Okres po porodzie przy niepełnym karmieniu dziecka. Okres premenopauzy. Cykle nieregularne. Po odstawieniu pigułki hormonalnej. Po usunięciu spirali wewnątrzmacicznej.
 • Studium Rodziny (105 godzin)
  Etyka życia seksualnego. Psychologia małżeństwa i rodziny. Prawo małżeńskie. Podstawy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. Uzależnienia i sytuacje trudne w rodzinie. Sytuacje zagrażające prawidłowemu rozwojowi dziecka. Teologia małżeństwa i rodziny. Pedagogika rodziny. Poradnia życia rodzinnego w praktyce.
 • Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo rodzinne (325 godzin).
  M.in.: Planowanie i realizacja opieki nad chorym w domu. Współpraca z rodziną. Organizacja systemu wsparcia. Interwencja i udział w procedurze interdyscyplinarnej (przemoc). Profilaktyka. Promocja zdrowia. Edukacja zdrowotna. Komunikacja w ramach procesu terapeutycznego. Stosowanie psychoterapeutycznych form kontaktu z chorym i jego rodziną. Współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji, psychoterapii i socjoterapii. Organizacja systemu wsparcia rodziny z chorym psychicznie, w obliczu samobójstwa, katastrofy lub klęski żywiołowej. Przygotowanie chorego i rodziny do śmierci i żałoby.

On:

Przemysław BratkowskiPrzemek Bratkowski
Rocznik: 1982
Doradca życia rodzinnego, dyplomowany nauczyciel metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera (nauczyciel INER). Ukończył naukę na Wydziale Teologicznym na kierunku Teologia (absolutorium – specjalność nauczycielska). Na co dzień pracuje w Instytucie Mediów Cyfrowych, gdzie zajmuje się m.in digitalizacją i archiwizacją cennych zbiorów bibliotecznych oraz tworzeniem materiałów multimedialnych (grafika i video na potrzeby instytutu). Po godzinach trener-szkoleniowiec. Umiejętności trenerskie nabywał we własnej firmie Studio Bratkowski oraz przeprowadzając szkolenia dla m.in Centrum Aktywności Lokalnej w Katowicach (od 2009r).

Ważniejsze kursy, szkolenia itp.:

 • Kurs: Trener osobisty: coach, mentor, tutor z elementami interwencji kryzysowej (36 godzin).
  Metodyka nauczania i uczenia się dorosłych. Coaching. Mentoring i tutoring. Zadania interwencji kryzysowej. Wybrane modele interwencji kryzysowych. Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej.
 • Zrozumieć Agile – jak działać zwinnie i skutecznie w niestabilnych warunkach (18 godzin).
  Rzeczywistość VUCA oraz model CYNEFIN. Manifest Agile, porównanie zwinnych i kaskadowych metod zarządzania. Jak projektować produkty i usługi, aby minimalizować straty? Wprowadzenie do design thinking i lean innovation. Wprowadzenie do SCRUM. Wprowadzenie do LEAN. Sztuka opowieści – skuteczne wystąpienia i prezentacje.
 • Kurs nauczycielski metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. J. Rötzera (40 godzin).
  Fizjologia cyklu miesiączkowego. Faza dojrzewania pęcherzyka. Jajeczkowanie. Faza ciałka żółtego. Działanie hormonów w cyklu miesiączkowym. Podstawowe reguły metody objawowo-termicznej. Karty obserwacji. Okres niepłodności przed jajeczkowaniem. Reguły dla kobiet początkujących. Reguły dla kobiet doświadczonych. Objawy okresu płodności. Okres niepłodności bezwzględnej. Interpretacja wykresów nietypowych. Okres po porodzie przy pełnym karmieniu piersią. Okres po porodzie przy niepełnym karmieniu dziecka. Okres premenopauzy. Cykle nieregularne. Po odstawieniu pigułki hormonalnej. Po usunięciu spirali wewnątrzmacicznej.
 • Studium Rodziny (105 godzin).
  Etyka życia seksualnego. Psychologia małżeństwa i rodziny. Prawo małżeńskie. Podstawy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. Uzależnienia i sytuacje trudne w rodzinie. Sytuacje zagrażające prawidłowemu rozwojowi dziecka. Teologia małżeństwa i rodziny. Pedagogika rodziny. Poradnia życia rodzinnego w praktyce.
 • Złość – nie taka zła.
  Złość nastolatków – emocjonalne tornado i remont mózgu. Złość w związku – dlaczego jest ważna i jak ją wykorzystać z korzyścią dla relacji? Złość u dziecka – czemu nas tak złości? (SWPS).

Inne:

 • Zawodowy fotograf (fotografia okolicznościowa: Ślub, Chrzest, I Komunia Święta, rocznice urodzin itp. Fotografia biznesowa, eventowa, produktowa).
 • Po godzinach zajmuje się grafiką oraz muzyką (instrumenty klawiszowe, posługiwał przez kilka lat w parafiach jako organista).
 • www: Studio Bratkowski

ONI:

Małżonkowie, rodzice 14 letniej córki i aniołka w niebie.

Foto: Michał Żeromski