Profilaktyka i psychoedukacja – to narzędzia, dzięki którym chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Naszym celem jest przekazywać wiedzę na temat funkcjonowania małżeństwa w różnych fazach jego cyklu, kształtować świadomość i postawę proaktywną, rozwijać umiejętność rozwiązywania konfliktów, wzmacniać więź małżeńską oraz zapobiegać rozwodom.

Obok działalności edukacyjnej oferujemy również profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Konsultacje, specjalistyczne poradnictwo oraz terapię w nurcie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), prowadzi Basia.


Zespół

Barbara Bratkowska

Familiolog, terapeuta TSR, certyfikowany praktyk metody Kids’ Skills. Dyplomowany nauczyciel INER.
Dowiedz się więcej »

Przemysław Bratkowski

Trener, szkoleniowiec. Dyplomowany nauczyciel INER. Doradca życia rodzinnego.
Dowiedz się więcej »


ONI

Małżonkowie, rodzice 15-letniej córki i aniołka w niebie.