Ona:

BarbaraBasia Bratkowska – założyciel i pomysłodawca
Rocznik: 1979
Doradca życia rodzinnego, dyplomowany nauczyciel metody rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera (nauczyciel INER).
Pierwszy zawód dyplomowana opiekunka dziecięca (Liceum Medyczne). Następnie absolwentka pielęgniarstwa. W zawodzie pielęgniarki pracowała przez 10 lat (w tym 8 lat jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna). Szkoleniowiec i instruktor praktycznej nauki zawodu. Umiejętności trenerskie szlifowała we własnej firmie szkoleniowej 7 Niebo (od 2011r). W wieku 39 lat odkrywa nowe powołanie i podejmuje odważną decyzję, rozpoczynając studia licencjackie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Familiologia (Nauki o Rodzinie), specjalizacja: poradnictwo małżeńskie i rodzinne (ukończenie 2021 r) – przyszła familiolog.

Edukacja, kursy i szkolenia:

 • Aktualnie studentka Familiologi I stopnia (na ostatnim roku).
  Zaliczone moduły: Podstawy teologii. Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii. Psychologia ogólna. Psychologia rozwoju człowieka. Psychologia małżeństwa i rodziny. Psychologiczne aspekty prokreacji. Biomedyczne podstawy małżeństwa z elementami seksuologii. Podstawy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. Warsztat umiejętności pomagania. Komunikacja międzyosobowa. Pedagogika rodziny. Etyka i bioetyka. Pismo Święte o Rodzinie. Wprowadzenie do prawa cywilnego. Praca socjalna. Dydaktyka szczegółowa i inne.
 • Kurs: Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie (40 godzin).
  Zadania interwencji kryzysowej. Wybrane modele interwencji kryzysowych. Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Jak rozmawiać z osobami w kryzysie – podstawy pomocy psychologicznej. Psychologia kryzysu. Emocje w kryzysie – techniki pracy z trudnymi emocjami. Trauma i stres pourazowy. Podstawy psychologii rozwoju i psychologii wychowania w rodzinie. Rodzaje i modele wsparcia społecznego.
 • Szkolenie: Pomoc psychologiczna i prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem (10 godzin).
  Postępowanie w kontakcie z osobą pokrzywdzoną. Procedury postępowania w przypadku osoby małoletniej/nieletniej. Wybrane aspekty postępowania w przypadku przemocy w rodzinie. Portret psychologiczny osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Mechanizmy psychologiczne dotyczące przemocy u osób dorosłych, w tym syndrom sztokholmski. Wskazówki praktyczne do budowania kontaktu z osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Praca w ośrodku pomocowym – doświadczenia i wyzwania.
 • Kurs: Podstawy psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka z technikami twórczego myślenia w procesie terapeutycznym (26 godzin).
  Podstawy psychologii kryzysu. Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Emocja jako komunikat. Markery somatyczne. Edukacja zdrowotna. Promocja zdrowia. Techniki twórczego myślenia. Rozgrzewka twórcza. Eksploracje. Kombinacje. Transformacje. Myślenie lateralne. Gimnastyka twórcza.
 • Kurs nauczycielski INER (40 godzin).
  Metody rozpoznawania płodności metodą Rötzera.
 • Archidiecezjalne Studium Duszpasterstwa Rodzin – Katowice.
  Etyka życia seksualnego. Komunikacja międzyosobowa w rodzinie. Prawo małżeńskie. Poradnia życia rodzinnego w praktyce. Podstawy psychoterapii. Uzależnienia i sytuacje trudne. Sytuacje zagrażające prawidłowemu rozwojowi dziecka. Teologia małżeństwa i rodziny. Psychologia małżeństwa i rodziny. Pedagogika rodziny. Duszpasterstwo rodzin.
 • Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo rodzinne (325 godzin).
  M.in.: Planowanie i realizacja opieki nad chorym w domu. Współpraca z rodziną. Organizacja systemu wsparcia. Interwencja i udział w procedurze interdyscyplinarnej (przemoc). Profilaktyka. Promocja zdrowia. Edukacja zdrowotna. Komunikacja w ramach procesu terapeutycznego. Stosowanie psychoterapeutycznych form kontaktu z chorym i jego rodziną. Współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji, psychoterapii i socjoterapii. Organizacja systemu wsparcia rodziny z chorym psychicznie, w obliczu samobójstwa, katastrofy lub klęski żywiołowej. Przygotowanie chorego i rodziny do śmierci i żałoby.

On:

Przemysław BratkowskiPrzemek Bratkowski
Rocznik: 1982
Ukończył naukę na Wydziale Teologicznym na kierunku Teologia (absolutorium – specjalność nauczycielska). Na co dzień pracuje w Instytucie Mediów Cyfrowych, gdzie zajmuje się m.in digitalizacją i archiwizacją cennych zbiorów bibliotecznych oraz tworzeniem materiałów multimedialnych (grafika i video na potrzeby instytutu). Po godzinach trener-szkoleniowiec. Umiejętności trenerskie nabywał we własnej firmie Studio Bratkowski oraz przeprowadzając szkolenia dla m.in Centrum Aktywności Lokalnej w Katowicach (od 2009r).

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs: Trener osobisty: coach, mentor, tutor z elementami interwencji kryzysowej (36 godzin).
  Metodyka nauczania i uczenia się dorosłych. Coaching. Mentoring i tutoring. Zadania interwencji kryzysowej. Wybrane modele interwencji kryzysowych. Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej.
 • Zrozumieć Agile – jak działać zwinnie i skutecznie w niestabilnych warunkach (18 godzin).
  Rzeczywistość VUCA oraz model CYNEFIN. Manifest Agile, porównanie zwinnych i kaskadowych metod zarządzania. Jak projektować produkty i usługi, aby minimalizować straty? Wprowadzenie do design thinking i lean innovation. Wprowadzenie do SCRUM. Wprowadzenie do LEAN. Sztuka opowieści – skuteczne wystąpienia i prezentacje.
 • Kurs nauczycielski INER (40 godzin).
  Metody rozpoznawania płodności metodą Rötzera – w trakcie.
 • Archidiecezjalne Studium Duszpasterstwa Rodzin – Katowice.
  Etyka życia seksualnego. Komunikacja międzyosobowa w rodzinie. Prawo małżeńskie. Poradnia życia rodzinnego w praktyce. Podstawy psychoterapii. Uzależnienia i sytuacje trudne. Sytuacje zagrażające prawidłowemu rozwojowi dziecka. Teologia małżeństwa i rodziny. Psychologia małżeństwa i rodziny. Pedagogika rodziny. Duszpasterstwo rodzin.
 • Złość – nie taka zła.
  Złość nastolatków – emocjonalne tornado i remont mózgu. Złość w związku – dlaczego jest ważna i jak ją wykorzystać z korzyścią dla relacji? Złość u dziecka – czemu nas tak złości? (SWPS).

Inne:

 • Zawodowy fotograf (fotografia okolicznościowa: Ślub, Chrzest, I Komunia Święta, rocznice urodzin itp. Fotografia biznesowa, eventowa, produktowa).
 • Po godzinach zajmuje się grafiką oraz muzyką (instrumenty klawiszowe, posługiwał przez kilka lat w parafiach jako organista).
 • www: Studio Bratkowski

ONI:

Małżonkowie, rodzice 13 letniej córki i aniołka w niebie.

Foto: Michał Żeromski