Profilaktyka i psychoedukacja – to narzędzia, dzięki którym chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Naszym celem jest przekazywać wiedzę na temat funkcjonowania małżeństwa w różnych fazach jego cyklu, kształtować świadomość i postawę proaktywną, rozwijać umiejętność rozwiązywania konfliktów, wzmacniać więź małżeńską oraz zapobiegać rozwodom.

Obok działalności edukacyjnej oferujemy również profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Konsultacje, specjalistyczne poradnictwo oraz terapię w nurcie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), prowadzi Basia.


Zespół

Barbara Bratkowska

Familiolog – specjalista ds. małżeństw i rodzin.
Specjalista Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach (TSR). Doradca życia rodzinnego.
Dowiedz się więcej »

Przemysław Bratkowski

Trener, szkoleniowiec.
Dyplomowany nauczyciel INER.
Doradca życia rodzinnego.
Dowiedz się więcej »


ONI

Małżonkowie, rodzice 16-letniej córki i aniołka w niebie.