Program:

 1. Pięć języków miłości:
  – sposoby napełniania zbiorników miłości
  – test: 5 języków miłości
 2. Emocje:
  – sfery osobowości
  – emocje podstawowe i ich funkcje
 3. Jak reagujesz na konflikt?
  – omówienie sposobów rozwiązywania konfliktów: destrukcyjne i konstruktywne.
  – test: jaką postawę zajmujesz wobec sporów?
 4. Rozwiązywanie problemów:
  – emocje w małżeństwie
  – spostrzeganie bez oceny
  – porozumienie bez przemocy
  – komunikaty JA
 5. Jak wspólnie przepracować złość?
  – integrujące rozwiązywanie problemów
  – zapobieganie eskalacji


Termin:
Godzina:
Cena:


Szkolenie on-line: w czasie rzeczywistym przez aplikację ZOOM

Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy: