1. Profilaktyka i psychoedukacja – to narzędzia, dzięki którym chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Naszym celem jest przekazywać wiedzę na temat funkcjonowania małżeństwa w różnych fazach jego cyklu, kształtować świadomość i postawę proaktywną, rozwijać umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz wzmacniać więź małżeńską.2. Pomagamy w przeprowadzaniu nauk przedmałżeńskich.
W roli prelegentów podejmujemy tematy z zakresu:

  • psychologii małżeństwa i rodziny
  • dojrzałości do małżeństwa
  • skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów
  • odpowiedzialnego rodzicielstwa

Wszystkie materiały, plakaty, prezentacje multimedialne, infografiki i opracowane tematy dla narzeczonych (scenariusze zajęć) itp. są naszego autorstwa.

Ponadto oferujemy liczne testy dla narzeczonych, dzięki którym mogą skonfrontować najważniejsze kwestie dotyczące przyszłego życia małżeńsko-rodzinnego.

3. Przeprowadzamy warsztaty i szkolenia dla małżeństw i rodzin.


4. Dzielimy się świadectwem naszego życia.


Chcesz, abyśmy przeprowadzili szkolenie/warsztaty w twoim mieście, firmie, fundacji, stowarzyszeniu, parafii, wspólnocie bądź na rekolekcjach?

Skontaktuj się z nami!