1. Profilaktyka i psychoedukacja – to narzędzia, dzięki którym chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Naszym celem jest przekazywać wiedzę na temat funkcjonowania małżeństwa w różnych fazach jego cyklu, kształtować świadomość i postawę proaktywną, rozwijać umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz wzmacniać więź małżeńską.

2. Przeprowadzamy warsztaty i szkolenia.

3. Dzielimy się świadectwem naszego życia.


Chcesz, abyśmy przeprowadzili szkolenie/warsztaty w twoim mieście, firmie, fundacji, stowarzyszeniu, kole naukowym itp.?

Skontaktuj się z nami!