Poradnictwo oferowane przez familiologów to przede wszystkim interdyscyplinarne podejście. Co oznacza, że specjaliści ds. małżeństw i rodzin posiadają wiedzę obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny m.in.: z zakresu psychologii; pedagogiki; medycyny; seksuologii, prawa i szeroko pojętej teologii. Takie podejście pomaga spojrzeć na problemy małżeństwa i rodziny w sposób holistyczny i kompleksowy.


Poradnictwo interdyscyplinarne to m.in.:


Poradnictwo psychologiczne: udzielanie pomocy psychologicznej małżeństwom i rodzinom w kryzysie. Wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych i konfliktowych.
Poradnictwo pedagogiczne: pomoc we wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich oraz wspomaganie rozwoju dzieci. Ponadto poradnictwo w zakresie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.
Poradnictwo prawno-psychologiczne: porady w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego (stwierdzenie nieważności małżeństwa z przyczyn natury psychicznej). Pomoc w pisaniu skargi powodowej oraz pomoc w redagowaniu innych pism urzędowych. Ponadto: wspieranie w procesie rozeznawania oraz udzielanie wsparcia psychologicznego. Wskazywanie gdzie dodatkowo szukać pomocy (wspólnota, kierownik duchowy, bezpłatne konsultacje w Sądzie Biskupim, w razie potrzeby wskazanie adwokata kościelnego, dopuszczonego do występowania w sprawach o nieważność małżeństwa przed Sądem Kościelnym itp.).
Poradnictwo medyczne: pomoc w rozpoznawaniu płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera. Oferta kierowana dla tych par, które borykają się z problemem poczęcia potomstwa oraz dla par, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą dopuścić do poczęcia dziecka, szukając przy tym zdrowej, bezpiecznej, ekologicznej i pewnej metody.
Działalność edukacyjna: szkolenia i kursy z obszaru psychologii małżeństwa i rodziny, komunikacji, seksualności małżeńskiej itp. oraz warsztaty dla rodziców.


Poradnictwo interdyscyplinarne
(do wyboru: spotkania w gabinecie lub online)

Spotkania co 2 tygodnie:
Czas: 80 minut
Cena: 250 zł

Zarezerwuj termin »

REGULAMIN