Familiolog kto to? Czym się zajmuje?

Pedagog rodzinny? Psycholog rodzinny? Kim właściwie jest familiolog?


Familiolog to specjalista ds. małżeństw i rodzin. Posiada wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny głównie z zakresu psychologii i pedagogiki. Ponadto medycyny, seksuologii, prawa i teologii.

Nazwy zwyczajowe zawodu: psycholog rodzinny, specjalista do pracy z rodziną, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego.


Familiolog prowadzi działalność interdyscyplinarną:

Poradnictwo psychologiczne: udziela pomocy psychologicznej małżeństwom i rodzinom w kryzysie. Wspiera rodziny w trudnych sytuacjach życiowych i konfliktowych. Potrafi przeprowadzić interwencję kryzysową w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz samodzielnego radzenia sobie z problemem. Jest ekspertem od komunikacji międzyosobowej.
Poradnictwo pedagogiczne: pomaga wzmacniać kompetencje rodzicielskie, prowadzi Szkoły dla Rodziców, wspomaga rozwój dzieci. Ponadto prowadzi poradnictwo w zakresie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie (seksualność małżeńska, pełnienie roli rodziców, style wychowania, postawy rodzicielskie itp.).
Poradnictwo prawne: w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz kanonicznego prawa małżeńskiego.
Działalność edukacyjna (przygotowanie pedagogiczne): szkolenia i kursy z obszaru psychologii małżeństwa i rodziny, komunikacji, seksualności itp. oraz warsztaty dla rodziców. Większość familiologów posiada uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie oraz edukacji seksualnej.


Familiolog to absolwent 5 letnich studiów Nauki o Rodzinie = Familiologia (3+2) i w zależności od wybranej specjalności*, posiada dodatkowe uprawnienia do wykonywania m.in. takich zawodów jak:
– specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego (dawniej specjalista do pracy z rodziną, familiolog) – kod zawodu 263503
– specjalista ds. adopcji – kod zawodu 263509
– koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kod zawodu 263508
– mediator – kod zawodu 263502
– mediator sądowy – kod zawodu 263507
– nauczyciel etyki – kod zawodu 233003
– nauczyciel wychowania do życia w rodzinie – kod zawodu 233024
– asystent rodziny – kod zawodu 341207
– doradca małżeńsko-rodzinny

Familiolog dodatkowo posiada przygotowanie pedagogiczne oraz wiedzę i umiejętności z zakresu terapii małżeństwa i rodziny (w zależności od wybranej specjalności*)


Tego większość nie wie! Pracodawcy również, a szkoda!


Familiolog to znawca i ekspert od m.in.:

 • szeroko ujętej psychologii małżeństwa i rodziny
 • podstawowych zasad teorii systemów
 • faz cyklu życia rodzinnego
 • modeli komunikacji interpersonalnej
 • stylów wychowania
 • więzi małżeńskich i rodzinnych w świetle teorii przywiązania
 • mechanizmów transmisji międzypokoleniowej w rodzinie
 • duchowości rodziny
 • seksualności małżeńskiej itp.

Ponadto nie są mu obce takie zagadnienia jak:

 • samotne rodzicielstwo
 • rodziny zrekonstruowane
 • związki kohabitacyjne
 • rodzina adopcyjna
 • rodzina zastępcza
 • niepłodność, poronienia, utrata ciąży
 • rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym
 • kryzys rozwodowy
 • stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • agresja i przemoc
 • choroba przewlekła w rodzinie
 • opieka paliatywna itp.

Kiedy warto skorzystać z usług familiologa?

Kiedy:

 • Potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych
 • Jesteś w sytuacji kryzysowej
 • Potrzebujesz rozmowy / porady / konsultacji
 • Chcesz efektywnie komunikować się i integrująco rozwiązywać konflikty
Zakres usług:
 • działalność interdyscyplinarna: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz kanonicznego prawa małżeńskiego)
 • działalność z zakresu psychoedukacji i profilaktyki
 • mediacje rodzinne i pojednawcze
 • interwencja kryzysowa
 • asystentura rodzin
 • prewencja, programy profilaktyczne i społeczne, ukierunkowane na pełny rozwój i funkcjonowanie osób i rodzin
 • działalność edukacyjna: prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów
 • nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • nauczyciel etyki

Gdzie najczęściej pracuje familiolog?

 • Własny gabinet
 • Poradnia małżeńsko-rodzinna
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Służby mundurowe
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • Instytucja profilaktyki społecznej
 • Centrum/Ośrodek Terapii i Rozwoju
 • Specjalistyczna poradnia rodzinna
 • Poradnia życia rodzinnego
 • Poradnia planowania rodziny
 • Dom Pomocy Społecznej
 • Centrum Pomocy Rodzinie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Centrum Integracji Społecznej
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza
 • Ośrodek adopcyjny i preadopcyjny
 • Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa nauczyciel WDŻ i etyki
  UWAGA! Nie wszyscy nauczyciele WDŻ to familiolodzy!
 • Fundacje i stowarzyszenia mające na celu działania na rzecz rodziny

Autor: Barbara Bratkowska


* Najczęstsze specjalności na kierunku Familiologia = Nauki o Rodzinie (specjalizacje różnią się na poszczególnych uczelniach):
– Poradnictwo małżeńskie i rodzinne + przygotowanie pedagogiczne (nauczyciel wychowania do życia w rodzinie i/lub nauczyciel etyki)

Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny
– Mediacje rodzinne i asystentura rodzin
– Interwencja kryzysowa
– Mediacje i negocjacje
– Pozamedyczna pomoc hospicyjno-geriatryczna

Przeczytaj również:


Foto: pl.freepik.com

Inne artykuły z tej KATEGORII