510 osób na 772 decyduje się na małżeństwo sakramentalne, ponieważ uważa je za trwałe

Ks. Jacek Goleń w roku 2012 przeprowadził badania na temat motywów zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Badania przeprowadzono na terenie 13 diecezji w miesiącach: maj – czerwiec. Grupę badawczą stanowiły pary narzeczonych, które brały udział w katechizacji przedmałżeńskiej i przedślubnej. Próba badawcza składała się z 772 osób czyli 386 par, przygotowujących się do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.


Przedstawiamy wam procentowy rozkład ważności motywów kulturowych zawarcia małżeństwa sakramentalnego u narzeczonych.

Opracowanie graficzne: Przemysław Bratkowski


Na ile ważny jest każdy z niżej wymienionych motywów w Twojej decyzji zawarcia małżeństwa sakramentalnego?1


Zdecydowałem się na małżeństwo sakramentalne, ponieważ:

Małżeństwa sakramentalne są uważane za trwałe:

Zupełnie nieważne: 95 respondentów ( 12,3%)
Mało ważne: 63 respondentów (8,2%)
Średnio ważne: 94 respondentów (12,2%)

Ważne:
202 respondentów (26,2%)
Bardzo ważne: 149 respondentów (19,3%)
Decydujące: 159 respondentów (20,6%)

Brak danych: 10 respondentów (1,3%)

Podsumowując aż 510 respondentów z 772 (66,1%) uznało, że jest to dla nich ważny, bardzo ważny i decydujący powód, by zawrzeć sakramentalny związek małżeński.


Tradycja religijna nakazuje mi zawrzeć małżeństwo sakramentalne:

Zupełnie nieważne: 120 respondentów (15,5%)
Mało ważne: 72 respondentów (9,3%)
Średnio ważne: 88 respondentów (11,4%)

Ważne: 211 respondentów (27,35)
Bardzo ważne: 167 respondentów (21,6%)
Decydujące: 109 respondentów (14,1%)

Brak danych: 5 respondentów (0,6%)


Podoba mi się kościelny obrzęd ślubu:

Zupełnie nieważne: 155 respondentów (20,1%)
Mało ważne: 88 respondentów (11,4%)
Średnio ważne: 106 respondentów (13,7%)

Ważne: 205 respondentów (26,6%)
Bardzo ważne: 120 respondentów (15,5%)
Decydujące: 95 respondentów (12,3%)

Brak danych: 3 respondentów (0,4%)


Źródło:
Ks. Jacek Goleń, Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego, Lublin 2013, s. 298

Autor: Barbara Bratkowska , Przemysław Bratkowski


1. J.Goleń, Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego, Lublin 2013, s.437
To główne pytanie, które znajdziemy w kwestionariuszu ankiety w części A.


Data publikacji: 03 październik 2019r

Inne artykuły z tej KATEGORII