Jak reagujesz na niezadowolenie w związku?

Każde małżeństwo prędzej czy później musi zmierzyć się z problemami, kryzysami czy rozczarowaniami. Niezadowolenie chociażby krótkotrwałe jest nieuniknione.

Pytanie: Jak reagujesz na niezadowolenie?

Wyjście oznacza aktywne niszczenie związku. Izolowanie się od współmałżonka, szukanie „lepszego modelu” czy rozwód.
Dialog to działania, które mają na celu usunąć problem i utrzymać związek w dobrym stanie. To rozmowy, dyskusje, poszukiwanie kompromisu lub pomocy na zewnątrz (Poradnia Życia Rodzinnego itp).
Lojalność to nic innego jak cierpliwe czekanie, aż problem sam się rozwiąże, trwanie przy partnerze, niezwracanie uwagi na jego wady czy modlenie się o zmianę na lepsze.
Zaniedbanie oznacza ignorowanie współmałżonka, odmowę podejmowania dyskusji, krytykowanie za rzeczy, które nie mają związku z aktualnym problemem.

Infografika: Przemysław Bratkowski
Opracowano na podstawie: B.Wojciszke, Psychologia miłości, s.176

Jak widać na grafice powyżej Wyjście i Dialog są aktywnymi reakcjami na problem. Małżonkowie podejmują jakieś kroki, by zmienić aktualny stan rzeczy. Natomiast Lojalność i Zaniedbanie mają charakter bierny – małżonkowie pozwalają, aby problemy toczyły się własnym torem. Jednocześnie Dialog i Lojalność stanowią reakcje konstruktywne, ponieważ podtrzymują związek, podczas gdy Wyjście i Zaniedbanie to reakcje destruktywne, ponieważ prowadzą do zniszczenia związku1.

Autor: Barbara Bratkowska


1. Por. B.Wojciszke, Psychologia miłości, Gdańsk 2003, s.174-181


Data publikacji: 19 październik 2019r

Inne artykuły z tej KATEGORII